Archief Nieuws

Op deze pagina zullen we de oudere berichten van de home pagina plaatsen.

Woord van de Voorzitter

12 Januari 2020

Beste biljartvrienden,

Voor mijn gevoel is het al eeuwen geleden dat ik voor het laatst gebiljart heb. Natuurlijk mis ik het spelen maar vooral ook de contacten met anderen. Op maandag- en woensdagmiddag was het lekker biljarten en kaarten op de soos voor oudere jongeren bij De Corner en dan dinsdag spelen voor Padberg . En nu …….niks.

Ook de sportschool is dicht en als je gezellig met je vrouw een eindje gaat fietsen of toeren kun je onderweg nergens effe koffiedrinken of naar het toilet. Gezellig samen winkelen is ook al niet meer mogelijk en bij de supermarkt voel je je net zo’n overvaller met het mondkapje voor en bekenden herken je vaak niet door die vreselijke vermomming. En dan net Rutte die bekend maakt dat de Lock-down met minimaal 3 weken verlengd wordt.

Mijn gedachten gaan ook uit naar familie Dewagt . Kunnen zij het redden ? En al die andere mensen die door Corona in een moeilijk parket worden gebracht? Maar eigenlijk mag ik niet mopperen. Het gaat me goed. En bovendien heeft mopperen geen enkel nut. Laten we positief blijven . Wat wordt het leuk als we straks weer bij De Corner terecht kunnen. Wat zal het druk worden .

Iedereen moet weer leren biljarten .Maar iedereen heeft er mega veel zin in om te spelen. Eindelijk weer een bestuursvergadering , een ledenvergadering , een districtsvergadering! Iedereen zal er zijn , want we mogen weer.

Ik hoop dat over niet al te lange tijd jullie weer zal zien en spreken. Dat we samen weer kunnen genieten van ons mooie spel en van elkaar.

Tot spoedig ziens,

Jullie voorzitter, Theo van Hedel

Actie RABO ClubSupport 2020

Door de actie van RABO ClubSupport heeft ons als vereniging het bedrag van : 111,43 euro opgeleverd en wordt besteed voor de aanschaf van biljartballen!!

We mogen weer.....

Vanaf 1 juli mogen we weer biljarten en de clubavond is ook weer begonnen op de dinsdagavond!

De algemene regels waar iedereen zich aan moet houden.

- Blijf thuis met klachten: koorts, verkoudheid, niezen

- Was voor en na het spelen je handen.

- Schud geen handen.

- Na toilet bezoek altijd handen wassen.

- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze weg op een veilige plek en was/ontsmet je handen.

- Blijf altijd thuis met gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts (38+) en of benauwdheid klachten heeft.

Uitgangspunten voor het beperkten van de risico"s met betrekking tot het overdragen van covid-19:

- Bij aanvang en afloop van de partij worden er geen handen geschud.

- De keuze trekstoot word niet uitgevoerd, maar kan bepaald worden in overleg onderling of tossen.

- Ballen, banden, hulpstukken, scorekastje, worden vooraf en na afloop gedesinfeteerd, desinfecterend materiaal staat op de middelste tafel in de biljartzaal. En altijd na afloop het scorebord uitzetten, tafel afdekken. Afdekmaterriaal niet onder de biljarttafel leggen, maar in het hok van de biljartzaal.

- Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal en neemt deze altijd mee terug naar zijn of haar stoel. (Als je toch een keu van de lokatie gebruikt, dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden)

- Voor extra veiligheid kan een speler er voor kiezen om vooraf en na iedere beurt zijn/haar handen te desinfecteren.

- De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel/ staan zonder de andere tafels/spelers te hinderen.

- Er staat altijd maar 1 speler aan de tafel, pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

- De tegenstander die niet aan de beurt is moet plaatsnemen op minimaal 1,5meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft.

Aanvullende voorwaarden:

- Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn, wel letten op de 1,5meter criteria.

- Recreatief spelen: maximaal 2 spelers aan tafel.

Bovenstaande richtlijnen/maatregelen zijn overgenomen van protocol verantwoord biljarten knbb van 27mei 2020.

Corona nieuws

BELANGRIJK BERICHT!!!

1-10-2020: van het District bestuur

Dedemsvaart, 1 oktober 2020

Betreft: besluiten KNBB-NOO 1-10-2020 stilleggen competitie/PK

Geachte vereniging besturen, leden.

Het district bestuur heeft na aanleiding van de nieuwe overheidsvoorschriften m.b.t. Corona en de besluiten van het KVC-Bestuur overleg gehad met elkaar en zijn tot de volgende besluiten gekomen.

Competitie wedstrijden: 

- De competitie wedstrijden die deze week nog gepland staan (t/m 4 oktober) worden nog gespeeld onder de huidige richtlijnen.

- De competitie wordt vanaf 5 oktober t/m 25 oktober 2020 stilgelegd.

Persoonlijke kampioenschappen:

- De voorronden PK driebanden-klein 3e en 2e klasse zullen deze week en volgende week nog afgerond worden volgens de huidige richtlijnen.

Wedstrijdleiders van de locaties worden door de wedstrijdleider PK van het district benaderd om indien nodig een nieuwe datum vast te stellen. Spelers die aan desbetreffende voorronden meedoen zullen door de wedstrijdleiding van de locatie op de hoogte gebracht worden van de nieuwe datum.

- Alle overige PK voorronden en finales worden stilgelegd t/m 25 oktober 2020 en zullen t.z.t. opnieuw worden ingedeeld.

Op 21 oktober 2020 zal het district bestuur opnieuw bij elkaar komen om zich te beraden over de besluiten die genomen dienen te worden naar aanleiding van de persconferentie van 20 oktober 2020 en dit daarna zo spoedig mogelijk met de vereniging besturen communiceren via de mail.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Het Bestuur KNBB-NOO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-9-2020: van het District bestuur

Geachte Vereniging secretarissen, leden en lokaliteiten

Het district bestuur heeft na aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 28 september 2020 overleg gehad met elkaar wat we op dit moment kunnen doen om de competitie en de PK wedstrijden door te laten gaan.

Er zijn een aantal opties die de competitie teams kunnen nemen om de wedstrijden voor s ’avonds 22:00 afgerond te hebben, omdat om 22:00 iedereen de horeca gelegenheid moet hebben verlaten.

- De eerste wedstrijden laten starten tussen 18:00-18:30

- Waar mogelijk de wedstrijden op meerdere tafels te gaan spelen (met name in de C-1, B-1 en de B-2 Klasse)

- Eventueel de competitie wedstrijden van de B-1, B-2 en de C-1 op vrijdagavond (meerdere tafels ), zaterdag en/of zondag overdag laten spelen.

Wij het district bestuur vragen dan ook aan de vereniging besturen om deze opties met de teams te bespreken en samen met de lokaliteiten te kijken naar de mogelijkheden.

De KNBB meld op hun website www.knbb.nl het volgende. 28 september 2020 Het Bondsbestuur en sectiebesturen beraden zich op de op 28 september aangekondigde maatregelen. Met name de aanvullende maatregelen die gelden voor sportkantines en horeca hebben impact op de gehele biljartsport.

Met de maximale borging voor de veiligheid en gezondheid van haar leden zoekt de KNBB naar ruimte om wedstrijden te kunnen laten spelen en organiseren. Hoe en op welke wijze wedstrijden wel of tijdelijk niet kunnen doorgaan wordt in de loop van dinsdag, doch uiterlijk woensdag (omdat KVC dan vergadering heeft hierover) op deze website bekendgemaakt.

Dinsdag zal sowieso spoedig informatie worden gedeeld over wat er kan/moet gebeuren met de wedstrijden die voor dinsdagavond staan gepland. De vraag om meer duidelijkheid over wat en welke locaties als sportkantine worden aangeduid staat uit bij NOC*NSF. Zodra wij daar antwoord over hebben zal ook dit op deze website worden gepubliceerd.

De regels en maatregelen van de overheid kunt u hier teruglezen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal

We zullen als districtbestuur het beleid van de KNBB in de gaten houden en ons beleid hierop aanpassen en met de verenigingen communiceren via de site www.knbb-noo.com en/of vereniging secretarissen.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur KNBB-NOO

Nieuws/besluiten volgen via site KNBB Voor het laatste nieuws en de besluiten die omtrent het corona virus genomen zijn en de stappen die de KNBB nog doet of moet doen met betrekking tot het nieuwe seizoen en de regels waaraan we ons dienen te houden, verwijzen we naar de site van de KNBB.

Via onderstaande linken komt u op de desbetreffende site. https://www.knbb.nl/ https://www.knbb.nl/coronavirus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1 April 2020

Geachte Leden KNBB-NOO

Onderstaand bericht kregen we binnen van de directeur KNBB Willem La Riviere.

Ik verwijs dan ook naar de site van de KNBB https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien waarin alle besluiten omtrent de competitie 2019-2020 zijjn geplaatst.

met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Nynke de Hoog-Kooistra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste voorzitter/secretaris,

Gisteravond direct na de persconferentie van Premier Rutte heeft het bondsbestuur via conference call besluiten genomen over de verschillende competities en toernooien. Deze zijn vertaald in de bijlage en welke inhoud vandaag op alle websites is gepubliceerd. Indien er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan horen wij dat graag.

We hopen dat de crisis niet te lang gaat duren en dat u en uw naasten allemaal gezond blijven! Ik wens u veel sterkte toe de komende periode.

Met sportieve groet,

Willem La Riviere directeur Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Update 26 maart

Besluit Bondsbestuur KNBB

Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.

Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties. Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren. _____________________________________________

Ik wens u en uw familie veel gezondheid toe en veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd!

Met sportieve groet,

Willem La Riviere directeur Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geldt voor gehele land, en t/m 1 juni 2020

UPDATE 23 MAART 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

UPDATE 17 MAART 2020:

Alle gewestelijke wedstrijden van KNBB Vereniging Carambole opgeschort, voorlopig tot 30 april. Hier het volledige artikel op de website van KVC. ---

UPDATE 16 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 6 april. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 6 april zijn stilgelegd! In lijn met alle adviezen is ook het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein gesloten. Werknemers van het Bondsbureau werken thuis op hun gebruikelijke dagen. Telefoons zijn doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail. Ook alle trainingen & vergaderingen die stonden gepland in het Bondsbureau gedurende deze periode gaan dus NIET door. Geldt voor gehele land, en t/m 31 maart 2020

13 maart 2020 UPDATE 13 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd! Biljartpoint heeft besloten om tot nader order alle herinneringsmails m.b.t. niet ontvangen uitslagen uit te schakelen i.v.m. het Coronavirus. Hierdoor wordt voorkomen dat er op dit moment onnodige mails verstuurd worden en eventueel onnodig fictieve datums verzonnen worden.

11 maart 2020

Geachte vereniging bestuursleden,

Wij als bestuur sturen u deze mail om u op de hoogte te brengen van het beleid/besluit van de KNBB ten opzichte van het Corona virus. Wij verzoeken dan ook de secretarissen om de eigen leden van dit besluit op de hoogte te brengen. Wedstrijden en Toernooien Naar aanleiding van het beleid van de KNBB ten opzichte van het Corona virus worden ALLE wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de KNBB stilgelegd, dit geldt voor het gehele land t/m 18 maart 2020.

Deze wedstrijden worden door de competitieleiders van ons district automatisch op 18 april geplaatst in biljartpoint zodra de beperking wordt opgeheven kunnen er nieuwe datums worden afgesproken.

Biljartprof overleg

Ook het biljartprof overleg van 14 maart aanstaande gaat NIET door, ook hiervoor geldt dat er een nieuwe datum zal worden afgesproken zodra de beperking wordt opgeheven. Vereniging secretarissen dienen nu wel voor 1 april de opgave voor de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2020-2021 via de mail o.v.v. Opgave PK 2020-2021 vereniging ... aan de district secretaris Nynke de Hoog-Kooistra Nynkesecr@knbb-noo.com door te geven.

Informatie

Voor meer informatie met betrekking tot het besluit van de KNBB verwijzen wij u naar de site van de knbb. https://www.knbb.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het district bestuur KNBB-NOO

Met vriendelijke groet, Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO Nynkesecr@knbb-noo.com

www.knbb-noo.com

Woord van de Voorzitter

10 juni 2020

Beste Biljartvrienden

Afgelopen dinsdagavond overkwam het me weer. Jullie ook ? Mijn vrouw wilde naar een televisieprogramma kijken waar ik echt niks aan vind en ik dacht :”Ach ik ga toch lekker biljarten”. Maar dan ineens weer het besef: “Sh……, er valt niks te biljarten”.

Op 26 mei 1990 ben ik lid geworden van BV Padberg dat toen nog speelde in het gelijknamige knusse etablissement en op 4 juni 1991 benoemd tot voorzitter. In onze jubileumgids kunnen jullie lezen dat onze vereniging een bewogen historie heeft met pieken en dalen.

Hoe dan ook biljarten is al die tijd een hobby geweest die een belangrijke plek heeft ingenomen in mijn “vrijetijdsleven”. Maar nog nooit is het in al die jaren voorgekomen dat ik niet KON/MOCHT biljarten. Toegegeven er zijn in het verleden enkele weken geweest dat onze thuisbasis weg was.

Toen De Padberg er mee ophield of toen Vitus stopte. We moesten toen als bestuur naarstig op zoek naar nieuwe onderkomens en dat is wonderwel steeds op tijd gelukt. Toen kon je in de tussentijd wel ergens anders gaan oefenen bijvoorbeeld bij Marktzicht of De Kalkwieke of ergens buiten Dedemsvaart.

Maar nu MAG dat niet !!!!!!! Natuurlijk heb ik daar wel begrip voor. De gezondheid van iedereen staat voorop! Dat is buiten kijf. Maar onze biljartklok is danig in de war en loopt een paar maanden achter.

Normaal hadden we nu al lang de jaarvergaderingen gehad van onze club en het district. Was de teamindeling al bekend misschien zelfs al de poule-indeling van de competitie. En de fanatiekelingen al weer in training om straks goed beslagen ter tafel te komen.

Persoonlijk mis ik vooral ook het contact met teamgenoten en alle andere clubleden. Zeker nu ik in Slagharen woon. Maar langzamerhand gloort er weer een streepje zonneschijn aan de horizon.

De horeca mag al weer open al zei het onder voorwaarden. Benieuwd hoe lang het nog gaat duren voor dat de KNBB groen licht krijgt om weer over te gaan tot de orde van de dag en wij eindelijk weer onze mooie liefhebberij kunnen beoefenen.

O ja. Vergeet niet aan onze Nynke door te geven wat zij graag aan dingen wil weten van je, zoals PK en Team-indeling enz , mocht je dat nog niet gedaan hebben. Bij mij in de tuin staat de plant waarmee onze Johan ons verrast heeft uitbundig in bloei . Een goed voorteken!!!!!

Met hartelijke groet,

Jullie voorzitter, Theo van Hedel

Woord van Voorzitter 2019

december 2019

Beste mensen

We leven weer eens in een turbulente periode .Kranten, radio, TV en social media storten en masse onheilstijdingen over ons heen. De stijgende temperatuur laat het poolijs smelten. De stikstofcrisis zorgt voor boze boeren en bouwvakkers. Onze grond is vervuild met PFAS . Er is een ware inbraakgolf. Er zijn niet genoeg leraren en agenten. Zo kan ik nog een poosje doorgaan .

Wat kun je dan snakken naar een keer wat leuk positief nieuws. En dat is er echt wel, maar de media zijn er niet dol op. Vaak kun je het wel vinden in je eigen omgeving. En dan denk ik als voorzitter natuurlijk aan Padberg en De Corner. Daar gebeuren regelmatig positieve dingen. De biljarts hebben een grote beurt gehad en doen het weer goed. De verlichting is bijgesteld en er zijn kastjes gemaakt voor de afstandsbedieningen.

Je merkt aan alles als je in ons biljarthonk bent dat je welkom bent en dat onze club niet meer weg te denken valt in het etablissement. Onze vereniging bloeit als nooit tevoren . En dat is iets waar we met zijn allen van kunnen genieten en trots op kunnen zijn.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en voor wat betreft 2020 een voorspoedig jaar ,in gezondheid en met veel plezier en succes in onze mooie sport.

Jullie voorzitter, Theo van Hedel

September 2019

BESTE BILJARTVRIENDEN

“Het is weer voorbij die mooie zomer” de woorden van het succesnummer van good old Gerard Cox komen weer uit. Een lange biljartpauze zal door iedereen op een andere manier zijn ingevuld. De een vind het fijn om even rust te hebben en een ander zal het vreselijk missen en toch DE CORNER opzoeken om te trainen of een partijtje te sparren. Maar nu komt het serieuze werk er weer aan.

De competitie staat op het punt van beginnen. De biljarts zijn gereviseerd. Johan Kroes heeft alle lampen met de hem eigen nauwkeurigheid precies op de goede hoogte gehangen en Nynke de Hoog heeft ons al weer voorzien van een wedstrijdschema van alle teams voor het hele seizoen. En in het weekend van 20 september is er al een finale . Namelijk de finale voor libre 4e klas waar een aantal van onze leden zich voor geplaatst heeft.

Heerlijk om lid te zijn van zo’n bruisende en warme club. Ik wens iedereen een fijn biljartseizoen toe met veel plezier en succes!

Jullie voorzitter, Theo van Hedel

Nieuwe Site

Welkom op de nieuwe site van BV Padberg. We zullen u hier zo goed mogelijk gaan informeren over hoe de spelers van Padberg het doen in de competitie en tijdens de persoonlijke kampioenschappen.

Mocht u willen weten hoe we het in het verleden gedaan hebben verwijs ik u graag naar onze vorige pagina via onderstaande link https://sites.google.com/site/bvpadbergdedemsvaart/home