Wijzigingen in het wedstrijdschema van de B1 en C-3

In verschillende klassen/poule's zijn een aantal wijzigingen aangebracht doordat een aantal teams zich toch uit de competitie hebben terug getrokken, deze wedstrijden zijn uit biljartpoint verwijderd.

Het gaat hierbij om de:

B1 klasse hier heeft de Kromme Keu 1 zich terug getrokken

C-3 klasse in poule C heeft De Kroeg 4 zich terug getrokken

C-3 klasse in Poule D heeft De Herberg 3 zich terug getrokken

 

De lijst die in de zaal hangt is hierop aangepast.

seizoen 2021-2022

4 September 2021

Volgende week gaan de eerste wedstrijden van het seizoen 2021-2022 weer van start.

Biljartpoint

Via onderstaande link komt u op de site van biljartpoint waar u de competitie van de teams kunt volgen.

http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=53

Van de wedstrijdleiders competitie KNBB-NOO

2020: Van de wedstrijdleiders competitie

Voorals nog gaan we er van uit dat we in september gaan starten met de competitie van het seizoen 2020-2021. De eerste helft loopt tot 13 december de tweede helft begint dus op 14 december vanaf die datum zullen dus ook de moyenne's worden herzien.

Teamsamenstellingen: De opgegeven teamsamenstellingen mogen tot en met half december (eind van de eerste helft competitie) nog aangepast worden! Daarna mogen de teams alleen bij langdurige ziekte of bij overmacht gewijzigd worden echter alleen in overleg met de wedstrijdleiders van de competitie.

Vanaf seizoen 2020-2021 wordt er in de C-3 klasse alleen nog met 3 spelers per team gespeeld, alleen in de C-4 klasse is er nog een poule met 4 spelers.

Extra punten: De extra punten krijg je als speler als je boven je moyenne speelt. Vanaf seizoen 2019-2020 is bepaald dat de extra punten pas ingaan wanneer een speler zijn moyenne boven de ondergrens van de klasse speelt.

Ondergrenzen van de klassen zijn:

C-4 > 0.00

C-3 > 1.00

C-2 > 2.00

C-1 > 3.00

B-2 > 0.300

B-1 > 0,440

A > 0,300

Voorbeeld in de C3 klasse: speler heeft moyenne van 0.978 wanneer hij 0.999 speelt krijgt hij geen extra punten ook al speelt hij boven zijn eigen moyenne, wanneer hij 1,010 speelt krijgt de speler wel de drie extra punten.