Stemmen via de Grote Clubactie van de Rabobank!

Hallo leden en andere belangstellenden,

De Rabobank organiseert weer de Grote clubactie!

Ben je lid van de Rabobank, breng dan je stem uit op onze vereniging. Stemmen doe je als volgt:

- Log in via de website of app van de Rabobank

- Zoek op Biljartvereniging "Padberg"

- Categorie Sport in Hardenberg.

Laat je stem niet verloren gaan en steun hiermee onze vereniging. Geef het eveneens door aan anderen om hun stem uit te brengen voor onze verening.

Bij voorbaat dank.

Bestuur "BV Padberg"

coronaregels aangepast voor de horeca.

Met ingang van komende zaterdag (25 september) heeft de Overheid haar coronaregels aangepast voor de horeca. Aangezien onze biljartsport hier nauw mee verbonden is, heeft het bestuur zich gebogen over de consequenties.

22 september 2021

Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

Als KNBB hebben wij de afgelopen anderhalf jaar telkens het overheidsbeleid gerespecteerd en gevolgd. Dat doen we ook nu en weer.

Dat betekent onder meer het volgende: Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot de lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamcaptains zullen hiervoor actie moeten ondernemen en bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.

Het huidige reglement biedt voldoende mogelijkheden wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig aangegeven bij de tegenstander en wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden die verplaatst worden ten tijde van de Coronacheck-periode tellen niet mee voor het maximaal aantal wedstrijdverplaatsingen binnen het reglement.

Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten nemen als gevolg van het overheidsbeleid. Alle teamcaptains worden apart geïnformeerd.

We hopen op eenieders begrip en kijken er naar uit dat we ondanks deze ingewikkelde tijden er een mooi en sportief seizoen van maken!

Neem bij vragen contact op met de competitie/wedstrijdleider en/of via info@knbb.nl

(bovenstaand bericht is overgenomen van de KNBB site)

Woord van de Voorzitter

6 september 2021

Beste biljartvrienden/vriendinnen,

Eindelijk is het dan zover. De competitie kan weer beginnen.

En dat zal voor een aantal van ons best even wennen zijn. Het is al zolang geleden dat men zonder beperkingen kon biljarten. Fijn dat dat vervelende mondkapje niet meer hoeft. Dat je niet meer abrupt moet reageren als er iemand binnen anderhalve meter afstand komt. Misschien kunnen we over een tijdje iemand gewoon weer een hand geven .

Zelf heb ik mijn teamgenoten al een hele poos niet meer gezien en daarom hebben we afgesproken om weer eens bij elkaar te komen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het is allemaal ook heel anders gegaan de afgelopen maanden dan normaal. Er is geen echte jaarvergadering geweest van het district en ook niet van onze vereniging . Dat was nou eenmaal niet mogelijk. Ik ga er van uit dat het dit keer weer net zal gaan als vroeger met districts- en ledenvergadering aan het eind van het seizoen.

En fijn dat onze secretaris Nynke goed herstelt van haar ziekte en de operatieve ingreep die hiervoor nodig was en al de keu ter hand heeft genomen om haar favoriete sport te beoefenen. Ze is zelfs zo nu en dan zo energiek dat ze voor alle team een speelschema heeft samengesteld !!!!!!

Ik wens jullie allemaal een goed , gezond en succesvol biljartseizoen en hoop jullie allemaal weer eens te zien bij De Corner.

Hartelijke groet,

Jullie voorzitter, Theo van Hedel

Informatie KNBB

Voor meer informatie met betrekking tot de besluiten van de KNBB verwijzen wij u naar de site van de knbb

https://www.knbb.nl

https://www.knbb.nl/nieuws/concept-protocol-biljarten

https://www.knbb.nl/coronavirus

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Namens het district bestuur KNBB-NOO

Met vriendelijke groet,

Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO

 

Nynkesecr@knbb-noo.com

www.knbb-noo.com

4-7-2020 Archief nieuws

we hebben een archief pagina aangemaakt hier kunt u de oudere nieuws berichten terug vinden